Η επεξεργασία δεδομένων θα γίνει σύμφωνα με τους γενικούς όρους που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και ανάκλησης των δεδομένων σας με απλό γραπτό αίτημα μέσω email στο ask@weloveaegina.com. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας https://weloveaegina.com/el/προστασία-προσωπικών-δεδομένων.

Συγκατάθεση για τη χρήση προσωπικών δεδομένων:

Δηλώνω ότι διάβασα το συμβουλευτικό σημείωμα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δίνω τη συγκατάθεσή μου στη χρήση τους, για τους σκοπούς αυτής της υπηρεσίας και για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων.