ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Η ιστοσελίδα αυτή https://weloveaegina.com/, που στο εξής θα καλείται Website ή “WE LOVE AEGINA”, ανήκει στην Ελένη Αργύρη, ατομική εταιρία που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο, με έδρα το Χολαργό Αττικής, οδός Περικλέους 56. με ΑΦΜ 121155954 ΔΟΥ  Χολαργού (“Εταιρεία”). Μέσω της Ιστοσελίδας “WE LOVE AEGINA” προσφέρουμε πληροφορίες στους επισκέπτες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει ο ιστότοπος, αλλά και τη δυνατότητα χρήσης της ιστοσελίδας https://weloveaegina.com/, ώστε να χρησιμοποιούν αυτήν την υπηρεσία σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις μόνο αν τους αποδέχονται πλήρως.

Η ιστοσελίδα https://weloveaegina.com/ είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Αίγινα. Πιο συγκεκριμένα, ο ιστότοπος παρέχει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://weloveaegina.com/, περιεκτικές πληροφορίες, δοκιμασμένες ιδέες και ιδέες για κάθε τύπο ταξιδιώτη που φτάνει στην Αίγινα αφενός για τα πιο διάσημα αξιοθέατα του νησιού και για τα πιο κρυμμένα μυστικά του. Το  WE LOVE AEGINA δεν έχει κανέναν έλεγχο ή ευθύνη για τη συμπεριφορά επαγγελματιών, χρηστών ή τρίτων που κάνουν χρήση της πλατφόρμας και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης.

1. Χρήστες

1.1. Ως προϋπόθεση για τη χρήση του ιστότοπου, ο χρήστης αποδέχεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από τον ιστότοπο ως αληθείς, ακριβείς και πλήρεις και επίσης δηλώνει ότι δεν είναι ανήλικος. Η Εταιρεία δεν αλληλεπιδρά με ανηλίκους.

1.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει και να αρνηθεί την πρόσβαση σε οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, επιπλέον από τους ακόλουθους όρους.

Αποκλειστικά δικαιώματα

1.3. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα (π.χ. μηνύματα, πληροφορίες, κείμενα, μουσική, ήχοι, φωτογραφίες, γραφικά, πολυμέσα, χάρτες, εικονίδια, λογισμικό, κώδικες και οποιοδήποτε άλλο υλικό σε ψηφιακή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή) για την παροχή του περιεχομένου και των πληροφοριών, είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας ή νομίμως παραχωρημένα από τρίτους. Ο χρήστης δεν μπορεί να τροποποιεί, να αντιγράφει, να εκπέμπει, να παρουσιάζει, να εκτελεί, να αναπαράγει, να δημοσιεύει ή να προωθεί το υλικό του δικτυακού τόπου, ούτε να μεταβιβάζει, να πωλεί ή να μεταπωλεί πληροφορίες, λογισμικό, προϊόν ή υπηρεσία που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Κριτικές, σχόλια και χρήση των χαρακτηριστικών του ιστοτόπου

1.4. Υποβάλλοντας σχόλια ή αναθεωρήσεις, ο χρήστης εξουσιοδοτεί αμετάκλητα την Εταιρεία να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να τροποποιεί, να υιοθετεί, να μεταφράζει, να διανέμει, να δημοσιεύει και να χρησιμοποιεί για οποιοδήποτε λόγο το περιεχόμενο και το όνομα που χρησιμοποιείται για την εν λόγω αναθεώρηση ή σχόλιο. Η Εταιρεία μπορεί κατά την κρίση της να αφαιρέσει οποιοδήποτε μήνυμα, δεδομένα, πληροφορίες, κείμενο, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, κώδικες ή οποιοδήποτε άλλο υλικό (περιεχόμενο) που δεν συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο ή που περιέχει πορνογραφικά, παρενοχλητικό, απειλητικό, ρατσιστικό υλικό το οποίο παραβιάζει κανόνες δημόσιας ευπρέπειας ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

1.5. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία επικοινωνίας του ιστότοπου για την υποβολή άλλων πληροφοριών εκτός από τα προσωπικά δεδομένα, π.χ. προτάσεις για την ιστοσελίδα, ιδέες για διαφήμιση ή προϊόντα καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία, ο Χρήστης αμετάκλητα αποδέχεται ότι τέτοιες προτάσεις, ιδέες και πληροφορίες ανήκουν αυτόματα στην Εταιρεία (χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο π.χ. αναπαράγοντας, τροποποιώντας, αποκαλύπτοντας σε τρίτους κλπ.) για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Οι χρήστες αμετάκλητα παραιτούνται από κάθε δικαίωμα σε οποιεσδήποτε πληροφορίες, προτάσεις ή ιδέες που παρέχονται στην Εταιρεία και παραιτούνται επίσης από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για τη χρήση αυτού του υλικού από την Εταιρεία.

1.6. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να ανεβάζουν παράνομο περιεχόμενο ή σχόλια.

1.7. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των κριτικών που έχουν αποθηκευτεί ή αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα από Χρήστες ή τρίτους και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, δυσφήμιση, παράλειψη ή αισχρολογία που περιέχονται στις κριτικές.

1.8. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε τμήμα του περιεχομένου χωρίς ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο και οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση αρχείων υποστήριξης και την αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου που δημοσιεύτηκε ή αποθηκεύτηκε στον ιστότοπο.

1.9. Σχόλια χρηστών:

(α) προορίζονται αυστηρά για την ενημέρωση άλλων χρηστών και εκφράζουν αυστηρά προσωπικές απόψεις των Χρηστών. η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με αυτές τις απόψεις και δεν υιοθετεί τέτοιες προσωπικές απόψεις σχετικά με το επίπεδο και την ποιότητα των υπηρεσιών που υπόκεινται στην αναθεώρηση και σχόλια των Χρηστών,

(β) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αναρτηθεί (εν όλω ή εν μέρει) από την Εταιρεία κατά την αποκλειστική της κρίση (π.χ. για μάρκετινγκ, προώθηση ή βελτίωση των υπηρεσιών της) στον ιστότοπο ή σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικού δικτύου, ενημερωτικά δελτία, καμπάνιες, εφαρμογές ή άλλα δίκτυα που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από την Εταιρεία.

2. Συμπεριφορά των χρηστών και των μελών και ευθύνη / Αποζημίωση

2.1. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και αποφεύγει οποιαδήποτε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και οποιαδήποτε υιοθέτηση παράνομων πρακτικών ή πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

2.2. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αποστέλλει ή να διανέμει παράνομο υλικό μέσω του ιστότοπου. Το παράνομο υλικό περιλαμβάνει περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου και προσωπικών δεδομένων) ή / και είναι αναληθές, ανακριβές, παρενοχλητικό, απειλητικό, άσεμνο, επιθετικό, συκοφαντικό ή ενθαρρυντικό. Ο επισκέπτης / χρήστης δεν επιτρέπεται να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο στους ανηλίκους, να τροποποιήσει την ταυτότητα των χρηστών / μελών με σκοπό να παραπλανήσει τους χρήστες σχετικά με την προέλευση του περιεχομένου του ιστότοπου, να στείλει ή να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε άλλα μέσα για την εγκατάσταση οποιουδήποτε μηχανισμού ανεπιθύμητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου που σχετίζεται με την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών άλλων ιστότοπων, την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη επικοινωνία. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να παρενοχλούν τρίτα μέρη με οποιονδήποτε τρόπο. Οι επισκέπτες / χρήστες δηλώνουν ότι δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του ιστότοπου και ότι δεν θα εμποδίσουν την πρόσβαση άλλου επισκέπτη / χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο. Η παράνομη χρήση του δικτυακού τόπου συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις. Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε παράνομο υλικό όπως περιγράφηκε παραπάνω, προέρχεται από τρίτους και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θεωρείται ότι δέχεται οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο.

2.3 Η Εταιρεία δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε προληπτική εξέταση του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύονται και αποκαλύπτονται από τρίτους και δεν φέρει καμία ευθύνη γι ‘αυτό.

2.4 Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία μπορεί να εκτίθεται σε προσβλητικό, άσεμνο ή παράνομο περιεχόμενο.

2.5 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμά της να διαγράψει αμέσως αυτό το περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του χρήστη όταν ειδοποιήσει ότι το περιεχόμενο αυτό προκαλεί ηθική ή οποιαδήποτε άλλη ζημία σε τρίτο, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να το πράξει. Η Εταιρεία θα συνεργαστεί με οποιαδήποτε αστυνομική, δικαστική ή άλλη δημόσια αρχή, προκειμένου να αποκαλύψει την ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη που μοιράζεται τέτοιο επιβλαβές περιεχόμενο ή πληροφορίες.

2.6 Οι χρήστες εγγυώνται και δηλώνουν ότι οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλουν στον ιστότοπο είναι πλήρεις, ακριβείς και ακριβείς, ότι συμμορφώνονται με το ελληνικό δίκαιο και ειδικότερα με τις τηλεπικοινωνιακές νομοθετικές διατάξεις, ότι απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν τηρεί τις γενικά αποδεκτές αρχές ηθικής και ότι δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων και ιδιαίτερα προσωπικά δεδομένα.

2.7. Σε περίπτωση που ο Χρήστης προκαλέσει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα στην ιστοσελίδα ή στα συστήματα που υποστηρίζουν τη μετάδοση περιεχομένου του ιστοτόπου σε επισκέπτες / χρήστες, τότε ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν έξοδα για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών.

2.8. Οι χρήστες κατανοούν επίσης και αποδέχονται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που υπέστη η Εταιρεία και οι συνεργάτες της για οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ του Χρήστη και τρίτων, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, λόγω του περιεχομένου που αποστέλλει, δημοσιεύει ή δημοσιοποιεί με τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας, καθώς επίσης και λόγω ανακριβών στοιχείων που δόθηκαν κατά την εγγραφή και σε κάθε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης του ιστότοπου.

3. Διάρκεια

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης του Χρήστη που π